FAQ

Worden Ouders, Gastouders, Oppassen door GastouderGezocht.nl gescreend?

Alle gastouders , oppassen aan huis (nanny) verklaren bij registratie over het juiste diploma te beschikken.

Wij controleren regelmatig alle accounts op inhoud. Indien gebruikers onbetrouwbaar blijken, wordt een account door ons verwijderd.

Wat kost een lidmaatschap bij GastouderGezocht.nl?

Als ouder, Gastouder, Oppas aan huis of Nanny betaalt u slechts 15 Euro per jaar voor een premium account.

Met een premium account is uw profiel een jaar lang actief en kunt u onbeperkt reageren, berichten sturen en ontvangen en oproepen plaatsen.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap stopzetten?

U kunt uw lidmaatschap ten alle tijden stopzetten door naar het Profiel Icoon (rechts boven) te gaan, vervolgens klikt u op “Account�? en hier vindt u de mogelijkheid om het account stop te zetten.

Let op: Indien een gastouders of oppas aan huis een maand voordat het lidmaatschap afloopt het lidmaatschap niet heeft stopgezet, zal dit stilzwijgend worden verlengd.

Het lidmaatschap van een vraagouder zal na een jaar automatisch door ons worden stopgezet.

Zijn mijn persoonsgegevens voor iedereen zichtbaar?

Uw adresgegevens zijn afgeschermd en niet zichtbaar voor andere gebruikers.

Wat is het verschil tussen een Gastouder, Oppas en Nanny?

Gastouders en oppassen aan huis moeten aan dezelfde eisen voldoen.

Een gastouder is een gekwalificeerd persoon die een beperkt aantal kinderen in haar eigen woning opvangt. Door deze kleinschaligheid is er onder andere veel persoonlijke aandacht voor het kind en kan het kind samen met andere kinderen al spelend leren en ontdekken. Hier vindt u een uitgebreide beschrijving: Wat is een gastouder?

Een oppas aan huis (nanny) vangt kinderen op in de woning van de ouders. Dit is natuurlijk voor kinderen een vertrouwde plek en het bespaart de ouders veel tijd en moeite met halen en brengen van de kinderen van en naar de opvang.

Hier vindt u een uitgebreide beschrijving: Wat is een oppas aan huis (nanny)?
De opvanglocaties worden door de GGD gecontroleerd en goedgekeurd. Dit betekent dat de locatie aan de vereiste veiligheidsnormen en hygiëne voorwaarden voldoet.

Heb ik recht op Kinderopvangtoeslag?

Alle gastouders, oppassen en nannies op gastoudergezocht.nl hebben de juiste kwalificaties zodat u na bemiddeling door een erkend gastouderbureau recht heeft op Kinderopvangtoeslag.

Als u gebruik gaat maken van een gastouder, oppas aan huis of nanny die in bezit is van een diploma Zorg en Welzijn niveau 2 of één van de vrijgestelde opleidingen en die daarnaast beschikt over een geldig certificaat Kinder-EHBO (Oranje of Rode Kruis) en een Verklaring Omtrent Gedrag kunt u door bemiddeling van één van de Erkende Gastouderbureaus deze persoon laten registreren in het Landelijk Register Kinderopvang - LRKP

Wat kost een Gastouder per uur?

Gastouders hanteren een tarief per kind per uur. Het tarief verschilt per gastouder en is niet wettelijk vastgelegd. De meeste gastouders hanteren een tarief tussen de € 4,75 en € 5,75 per uur. Soms wordt voor een tweede kind uit een gezin een lager tarief gehanteerd. Voor eten, luiers e.d. brengen gastouders vaak een extra bedrag in rekening. De overheid vergoedt in 2016 maximaal € 5,52 per kind per uur voor gastouderopvang. Het maakt daarbij niet uit of het kind schoolgaand is of niet. Maak hier een proefberekening om de hoogte van de Kinderopvangtoeslag vast te stellen.

Wat kost een Oppas aan huis (nanny) per uur?

Er zijn geen wettelijke minima vastgesteld voor oppassen aan huis.

Als een oppas echter meer dan 3 dagen per week aan huis werkt, is er sprake van een dienstverband en moeten de vraagouders sociale lasten afdragen.

De meeste oppassen aan huis werken maximaal 3 dagen aan huis bij één gezin en betaling geschiedt op basis van de Regeling Dienstverlening aan huis.

Een oppas heeft dan recht op betaling van tenminste het minimumloon, te vermeerderen met 8% vakantietoeslag en doorbetaling van 4 weken tijdens vakantie op basis van het gewerkte aantal uren. Ook bij ziekte heeft de oppas recht op doorbetaling van tenminste 70% van de gewoonlijke verdienste gedurende maximaal 6 weken.

Klik hier voor de volledige Regeling Dienstverlening aan huis.

Wat is het LRK?

Het LRK is een afkorting van Landelijk Register Kinderopvang. In dit register staan alle erkende (geregistreerde) gastouders, oppassen aan huis, gastouderbureaus en kinderopvanginstellingen.

Het register is openbaar en kan door iedereen worden geraadpleegd:

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/StartPagina.jsf